ชั่วโมงในการอบรมสามารถนำไปต่อไปอนุญาต อื่นๆ ได้ เช่น SIC
 
26 มกราคม 2560 16:21 น.
ชั่วโมงในการอบรมสามารถนำไปต่อไปอนุญาต อื่นๆ ได้ เช่น SIC