การสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 
 
30 มีนาคม 2561 10:39 น.

หลายท่านที่กังวลใจเกี่ยวกับการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 
และสอบถามถึงกำหนดการสอบ รวมทั้งกำหนดการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6
-------------------------------------------
วันนี้เรามีความคืบหน้ามาแจ้งดังนี้ครับ
- การสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 สมาคมนักวางแผนการเงินไทยกำลังพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบเพื่อให้สามารถจัดการทดสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถจัดสอบได้ประมาณไตรมาสที่ 3 ปีพ.ศ. 2561

- การอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6 จึงต้องความชัดเจนของรูปแบบการสอบที่จะมีขึ้น เพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอบรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเช่นกัน รวมทั้งจะต้องรอกำหนดการทดสอบที่จะจัดขึ้นเพื่อจะได้กำหนดวันที่อบรมให้มีความสอดคล้องเพื่อประโยชน์ของผู้สมัครอบรมและผู้สมัครสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ต่อไป
--------------------------------------------
ศูนย์อบรม ThaiPFA 
www.thaipfa.co.th
Thaipfa Cfp
ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...