รวมทีม Super วิทยากร@ThaiPFA หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
 
10 กรกฎาคม 2561 15:44 น.

รวมทีม " Super วิทยากร " ThaiPFA
ผู้เชี่ยวชาญในด้านการวางแผนการเงิน คุณวุฒิ CFP

วิทยากรที่บรรยายหลักสูตรต่างๆให้กับ ThaiPFA ได้รับการคัดสรรแล้วว่าเป็นบุคลากรในอุตสาหกรรมการเงินที่ปฏิบัติงานจริงและมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเชิงลึกในหัวข้อการบรรยายแต่ละหัวข้อโดยตรง ส่งผลทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ได้รับไปปฏิบัติงานได้จริงและได้รับคำปรึกษาต่างๆอย่างถูกต้อง

ศูนย์อบรม ThaiPFA
www.thaipfa.co.th
ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...