วิธีการใช้งาน www.allaboutfin.com
 
22 มกราคม 2562 17:03 น.
วิธีการใช้งาน www.allaboutfin.com
1.หลังจากเข้าระบบมาแล้วให้กดข้อมูลส่วนตัวเพื่อกรอกประวัติต่างๆ2.กดเข้ามาที่เป้าหมายเพื่อตั้งเป้าหมายทางการเงิน
3.เข้าสินทรัพย์เพื่อกรอกข้อมูลสินทรัพย์4.เข้าหนี้สินเพื่อกรอกข้อมูลหนี้สินและความมั่งคั่ง5.เข้ารายได้เพื่อกรอกข้อมูลรายได้


6.เข้าค่าใช้จ่ายเพื่อกรอกข้อมูลค่าใช้จ่าย


7.เข้าข้อมูลส่วนตัวอีกครั้งจะขึ้นเมนูรวม
8.เข้าวิเคราะห์สุขภาพ9.เข้ามาดูตรงสรุป


10.จะแสดงข้อมูลต่างๆตามที่เรากรอกมาวิเคราะห์ให้เป็นดังรูป
ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...