รายละเอียดนักการเงิน
 

ข้อมูลนักการเงิน

ชื่อ-นามสกุล วัฒนลักษมิ์ เวชประสิทธิ์
เพศ หญิง อายุ 37 ปี

ประวัติการศึกษาสูงสุด

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะ วิทยาการจัดการ
สาขา/วิชาเอก บริหารธุจกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ประวัติการทำงาน (ล่าสุด)

ลักษณะอาชีพ ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต ตำแหน่ง ผู้อำนวยการภาคอาวุโส-ฝ่ายตัวแทน
บริษัท/องค์กร กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
ที่อยู่
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...