รายละเอียดนักการเงิน
 

ข้อมูลนักการเงิน

ชื่อ-นามสกุล Pum Paspitcha
เพศ หญิง อายุ 34 ปี

ประวัติการศึกษาสูงสุด

ระดับการศึกษา ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะ บริหารธุรกิจ
สาขา/วิชาเอก MBA

ประวัติการทำงาน (ล่าสุด)

ลักษณะอาชีพ ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต ตำแหน่ง ผู้จัดการหน่วย
บริษัท/องค์กร บริษัท เอไอเอ จำกัด
ที่อยู่
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...