รายละเอียดนักการเงิน
 

ข้อมูลนักการเงิน

ชื่อ-นามสกุล กนกธร วัชรเมฆขลา
เพศ หญิง อายุ -

ประวัติการทำงาน (ล่าสุด)

ลักษณะอาชีพ พนักงานธนาคารพาณิชย์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาการลงทุน
บริษัท/องค์กร ธ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...