รายละเอียดนักการเงิน
 

ข้อมูลนักการเงิน

ชื่อ-นามสกุล นันท์ชนก เปล่งเมืิองปัก
เพศ หญิง อายุ 30 ปี

ประวัติการศึกษาสูงสุด

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะ สังคมศาสตร์
สาขา/วิชาเอก สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ประวัติการทำงาน (ล่าสุด)

ลักษณะอาชีพ พนักงานธนาคารพาณิชย์ ตำแหน่ง
บริษัท/องค์กร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...