รายละเอียดนักการเงิน
 

ข้อมูลนักการเงิน

ชื่อ-นามสกุล กล้ากิจ ดิฏฐธาตรี
เพศ ชาย อายุ 39 ปี

ประวัติการศึกษาสูงสุด

ระดับการศึกษา ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา University of Warwick คณะ Faculty of Engineering
สาขา/วิชาเอก IT for Manufacturing

ประวัติการทำงาน (ล่าสุด)

ลักษณะอาชีพ อื่นๆ ตำแหน่ง ที่ปรึกษาการเงิน AFPT (วางแผนการลงทุน และวางแผนการประกันชีวิตและการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ)
บริษัท/องค์กร สังกัดบริษัทประกันชีวิตและบริษัทหลักทรัพย์
ที่อยู่
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...