รายละเอียดนักการเงิน
 

ข้อมูลนักการเงิน

ชื่อ-นามสกุล ศุภกร วิชัยดิษฐ
เพศ ชาย อายุ 44 ปี

ประวัติการศึกษาสูงสุด

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะ วิศวกรรมศาสตร์
สาขา/วิชาเอก เครื่องกล

ประวัติการทำงาน (ล่าสุด)

ลักษณะอาชีพ อื่นๆ ตำแหน่ง นักวางแผนการเงินการลงทุน
บริษัท/องค์กร
ที่อยู่
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...