รายละเอียดนักการเงิน
 

ข้อมูลนักการเงิน

ชื่อ-นามสกุล รัชนิดา ประวัติยากูร
เพศ ชาย อายุ 47 ปี

ประวัติการศึกษาสูงสุด

ระดับการศึกษา ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา Loyola University of Chicago คณะ MBA
สาขา/วิชาเอก Finance

ประวัติการทำงาน (ล่าสุด)

ลักษณะอาชีพ ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต ตำแหน่ง Unit anager
บริษัท/องค์กร อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
ที่อยู่
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...