รายละเอียดนักการเงิน
 

ข้อมูลนักการเงิน

ชื่อ-นามสกุล ธีรวัฒน์ พลยุทธ
เพศ ชาย อายุ 41 ปี

ประวัติการศึกษาสูงสุด

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ วิศวกรรมศาสตร์
สาขา/วิชาเอก วิศวกรรมอุตสาหการ

ประวัติการทำงาน (ล่าสุด)

ลักษณะอาชีพ อื่นๆ ตำแหน่ง ผู้ควบคุมอากาศยานเชิงพาณิชย์
บริษัท/องค์กร ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จำกัด
ที่อยู่
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...