รายละเอียดนักการเงิน
 

ข้อมูลนักการเงิน

ชื่อ-นามสกุล วุฒิกร กันคล้อย
เพศ ชาย อายุ 40 ปี

ประวัติการศึกษาสูงสุด

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะ ศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขา/วิชาเอก ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

ประวัติการทำงาน (ล่าสุด)

ลักษณะอาชีพ ครู/อาจารย์/วิทยากร ตำแหน่ง Vice President UL Management
บริษัท/องค์กร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...