รายละเอียดนักการเงิน
 

ข้อมูลนักการเงิน

ชื่อ-นามสกุล ญาณิน ทักษิณวัฒนภูมิ
เพศ ชาย อายุ 24 ปี

ประวัติการศึกษาสูงสุด

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา คณะ บริหารธุรกิจ
สาขา/วิชาเอก การเงิน

ประวัติการทำงาน (ล่าสุด)

ลักษณะอาชีพ เจ้าหน้าที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
บริษัท/องค์กร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด
ที่อยู่
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...