รายละเอียดนักการเงิน
 

ข้อมูลนักการเงิน

ชื่อ-นามสกุล ดารกา รุ่งรัฐแพทย์
เพศ หญิง อายุ 44 ปี

ประวัติการศึกษาสูงสุด

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา คณะ เศรษฐศาสตร์
สาขา/วิชาเอก การตลาด

ประวัติการทำงาน (ล่าสุด)

ลักษณะอาชีพ พนักงานธนาคารพาณิชย์ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วน
บริษัท/องค์กร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...