รายละเอียดนักการเงิน
 

ข้อมูลนักการเงิน

ชื่อ-นามสกุล พิมสิริ เกกีงาม
เพศ หญิง อายุ 34 ปี

ประวัติการศึกษาสูงสุด

ระดับการศึกษา ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA) คณะ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
สาขา/วิชาเอก Strategic Human Resource Development

ประวัติการทำงาน (ล่าสุด)

ลักษณะอาชีพ ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต ตำแหน่ง ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์/ตัวแทนประกันชีวิต
บริษัท/องค์กร บริษัท เอไอเอ จำกัด
ที่อยู่
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...