รายละเอียดนักการเงิน
 

ข้อมูลนักการเงิน

ชื่อ-นามสกุล ปฏิญาณ ประเสริฐผล
เพศ ชาย อายุ 40 ปี

ประวัติการศึกษาสูงสุด

ระดับการศึกษา ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะ บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
สาขา/วิชาเอก บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

ประวัติการทำงาน (ล่าสุด)

ลักษณะอาชีพ อื่นๆ ตำแหน่ง Life Success Trainer
บริษัท/องค์กร YourGoal กลยุทธ์ชีวิตและวางแผนการเงิน
ที่อยู่
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...