รายละเอียดนักการเงิน
 

ข้อมูลนักการเงิน

ชื่อ-นามสกุล อัญวีณ์ วัฒน์ธรรมสิริ
เพศ หญิง อายุ 27 ปี

ประวัติการศึกษาสูงสุด

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ วิทยาลัยสหวิทยาการสังคมศาสตร์
สาขา/วิชาเอก อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงศึกษา

ประวัติการทำงาน (ล่าสุด)

ลักษณะอาชีพ ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต ตำแหน่ง ตัวแทนประกันชีวิต
บริษัท/องค์กร บริษัท เอไอเอ จำกัด
ที่อยู่
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...