รายละเอียดนักการเงิน
 

ข้อมูลนักการเงิน

ชื่อ-นามสกุล กิตติธัช ศรีอรทัยวรรณ
เพศ ชาย อายุ 49 ปี

ประวัติการศึกษาสูงสุด

ระดับการศึกษา
สถาบันการศึกษา คณะ
สาขา/วิชาเอก

ประวัติการทำงาน (ล่าสุด)

ลักษณะอาชีพ ตำแหน่ง
บริษัท/องค์กร
ที่อยู่
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...