ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
อบรมการหลักสูตรวางแผนการเงิน ชุดวิชาที่1 ให้กับเด็กโครงการ YFS2013 ของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สู้ๆนะครับเด็กๆ
ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...