ธนาคารกรุงไทย
 
อบรมหลักสูตร Wealth Management@KTB รุ่นที่12(1/2556) วันนี้มาไกลถึงเชียงใหม่ โดยมี คุณรังสรรค์ บำบัดสรรพโรค ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่มเคลือข่ายภาคเหนือ1 ธนาคารกรุงไทย ให้เกียรติกล่าวเปิดอบรม ในครั้งนี้ ครับ ผู้เข้าอบรมที่เชียงใหม่ ยังหน้ารักเหมือนเดิม มากี่ครั้งกี่ครั้งก็มีความสุขกับความหน้ารักของคนภาคเหนือ.....เจ้า
ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...