ธนาคารกรุงเทพ
 
อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ (Foundation of Financial & Tax Planning) รุ่นที่7/2558 รุ่นนี้ได้รับเกียรติ จากผู้บริหารคุณพจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายลูกค้าบุคคล ธนาคารกรุงเทพ เป็นผู้กล่าวเปิดอบรม และเป็นนักเรียนเองอีกด้วย และยังมีท่านภาคจากภูมิภาคทั่วประเทศมาเป็นนักเรียนรุ่นนี้ด้วย การอบรมเป็นไปอย่างกันเองที่สุดไม่ว่าจะเป็นวิทยกรกรเองและนักเรียนเอง สู้ๆนะทุกคน.
ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...