รายละเอียดนักการเงิน
 

ข้อมูลนักการเงิน

ชื่อ-นามสกุล สมศักดิ์ สุริยันอโณทัย
เพศ ชาย อายุ 42 ปี

ประวัติการศึกษาสูงสุด

ระดับการศึกษา ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะ บริหารธุรกิจ
สาขา/วิชาเอก การจัดการทั่วไป

ประวัติการทำงาน (ล่าสุด)

ลักษณะอาชีพ ครู/อาจารย์/วิทยากร ตำแหน่ง วิทยากร
บริษัท/องค์กร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...