สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าอบรม
 
18 กันยายน 2563 15:46 น.

อบรมCFPที่ไหนดี
นักวางแผนการเงินCFP คือ
อบรมCFP
เป็นนักวางแผนการเงิน CFP
อบรมการวางแผนการเงิน CFP
อบรมนักวางแผนการเงิน CFP
อบรมการวางแผนการเงิน CFP
อบรม CFP
อบรม CFP

9 เหตุผล ที่ควรอบรม หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP กับ ศูนย์อบรม ThaiPFA

1. เป็นศูนย์อบรมที่ได้รับอนุญาตในการจัดอบรม หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP แห่งแรก ที่ยังจัดอบรมอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

2. บรรยายโดยวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมทางการเงิน


3. ฟรี โปรแกรมวางแผนการเงิน

4. ดูแลผู้เข้าอบรมอย่างทั่วถึง และพูดคุยสอบถามอย่างเป็นกันเอง โดยทีมวิทยากรผู้ช่วย ThaiPFA

5. เลือกรับคอร์สติวฟรี มูลค่า 3,000 บาท หรือส่วนลดอื่น เมื่อทำตามเงื่อนใข

6.  อบรมซ้ำฟรี จนกว่าจะสอบผ่าน ตามเงื่อนใข

7. เอกสารครบถ้วน ไม่ต้องซื้อเพิ่ม

8. บริการ อาหารกลางวัน และแบรค 

9. สถานที่อบรม ใจกลางเมือง ใกล้สถานีรถไฟฟ้า ฟรีที่จอดรถ 
สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าอบรม
1. เอกสารประกอบการบรรยาย และตำรา
2. อาหารเช้ากลางวันและเบรกอร่อยและเต็มอิ่ม
3. วุฒิบัตร (ผู้เข้าอบรมต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมทั้งหมด)
4. การดูวีดีโอย้อนหลัง สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ติดภาระกิจไม่สามารถเข้ารับฟังการบรรยายได้ครบตามกำหนด

ระเบียบการดูวีดีโอชดเชยเฉพาะส่วนที่อบรมไม่ครบสำหรับหลักสูตรการวางแผนการเงิน
1. ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงินที่มีระยะเวลาการเข้ารับการอบรมไม่ครบ 80% สามารถติดต่อขอดูวีดีโอชดเชยเฉพาะส่วนที่อบรมไม่ครบ  แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นกรณีการขาดการอบรมไม่เกิน 1 วันเท่านั้น มิฉะนั้นผู้เข้ารับการอบรมจะต้องลงทะเบียนเรียนหลักสูตรดังกล่าวใหม่และชำระค่าธรรมเนียมการอบรมตามปกติ
2. การติดต่อขอดูวีดีโอชดเชยจะต้องดำเนินการโทรศัพท์สอบถามวันว่างจากศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ แล้วทำการแจ้งความประสงค์ผ่านทางอีเมล์ thaipfa.news@gmail.com เท่านั้น โดยระบุวันที่ที่ต้องการดูวีดีโอ ชุดวิชาและหัวข้อที่ขาดการอบรม ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องดูวีดีโอชดเชยให้เสร็จสิ้นภายในเดือนที่เข้ารับการอบรมเท่านั้น อย่างไรก็ตามศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอขอสงวนสิทธิการดูวีดีโอชดเชยในกรณีที่มีผู้ติดต่อขอดูวีดีโอชดเชยเต็มจำนวนที่กำหนด โดยผู้เข้ารับการอบรมต้องได้รับอีเมล์กลับเพื่อเป็นการยืนยันวันที่ในการดูวีดีโอย้อนหลังอีกครั้ง
3. ผู้เข้ารับการอบรมต้องสอบถามสถานที่ดูวีดีโอย้อนหลังก่อนวันที่กำหนด 3 วันทำการ
4. เนื่องจากมีผู้เข้ารับการอบรมที่ขาดอบรมจำนวนมากทำการติดต่อขอดูวีดีโอย้อนหลัง แต่ไม่ได้มาดูวีดีโอตามวันและเวลาที่กำหนด ส่งผลทำให้ผู้เข้ารับการอบรมท่านอื่นเสียสิทธิในการดูวีดีโอย้อนหลังเฉพาะส่วนที่อบรมไม่ครบ ThaiPFA จึงขอสงวนสิทธิในการดูวีดีโอย้อนหลัง ในกรณีที่ทำการจองเวลาเพื่อดูวีดีโอแล้วไม่ได้มาดูวีดีโอในวันและเวลาที่แจ้งไว้
5.ผู้เข้ารับการอบรมต้องรับผิดชอบอาหารว่างและอาหารกลางวันในการดูวีดีโอย้อนหลังด้วยตนเอง ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอจะไม่รับผิดชอบค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันสำหรับการดูวีดีโอชดเชย
6. การอบรมหลักสูตรเดิมฟรีจนกว่าจะสอบผ่าน

เงื่อนไขการอบรมซ้ำ
- ThaiPFAขอสงวนสิทธิในการอบรมซ้ำหลักสูตรการวางแผนการเงินและหลักสูตรการวางแผนการเงินแบบ Intensive เฉพาะผู้อบรมต้องการลงทะเบียนอบรมซ้ำหลักสูตรเดิมหรืออบรมซ้ำหลักสูตร Intensive ในชุดวิชาที่เคยอบรม ทั้งนี้ผู้อบรมจะต้องทำการแจ้งขออบรมซ้ำเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งแนบหลักฐานผลสอบที่ระบุว่าไม่ผ่านหลักสูตรที่อบรมและเป็นผลสอบที่มีกำหนดวันสอบก่อนวันอบรมวันแรกไม่เกิน 6 เดือน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมต้องทำการยื่นผลสอบดังกล่าวพร้อมทั้งชำระค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการอบรมวันแรก
- ThaiPFA ขอสงวนสิทธิในการแจกเอกสารประกอบการบรรยายเพิ่มเติมในกรณีที่อบรมซ้ำ และสงวนสิทธิในการให้อบรมซ้ำรุ่นละไม่เกิน 6 ท่าน โดย ThaiPFA จะให้สิทธิสำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่มีการแจ้งขออบรมซ้ำที่มีการยื่นผลสอบและชำระเงินค่าอาหารก่อนตามลำดับ โดยพิจารณาจากวันที่ที่ทำการยื่นผลสอบและแจ้งยืนยันการชำระค่าอาหาร
-  ในกรณีที่ผู้เข้ารับการอบรมแจ้งการเข้าอบรมซ้ำหรืออบรมหลักสูตรการวางแผนการเงินแบบ Intensive แล้วไม่ได้มาเข้ารับการอบรมหรืออบรมไม่ครบตามกำหนดการ ThaiPFAขอสงวนสิทธิในการเข้ารับการอบรมในครั้งต่อๆไป ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมไม่สามารถโอนสิทธิในการเข้ารับการอบรมซ้ำหรือหลักสูตร Intensive ให้กับบุคคลอื่น
-  นำส่งหลักฐานและรุ่นที่ต้องการอบรมซ้ำมาที่ thaipfa.payment@gmail.com ก่อนวันอบรมที่เราต้องการอบรม 2 อาทิตย์
-  ชั่วโมงในการอบรมสามารถนำไปต่อไปอนุญาต อื่นๆ ได้ เช่น SIC
 

 ศูนย์อบรมต้นแบบ สู่เส้นทางคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP มืออาชีพมาตรฐานสากล

 


Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA)
ติดต่อ
      086-666-0090 , 082-701-7077 , 087-063-3306 
 

ขอบคุณทุกความไว้วางใจ ที่มีให้ ThaiPFA


#นักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลกับThaiPFA #เส้นทางสู่วิชาชีพนักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลโดยThaiPFA #ThaiPFAศูนย์อบรมต้นแบบเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน
E-mail: thaipfa@gmail.com
Website: www.thaipfa.co.th 
Social network: www.facebook.com/thaipfa
LINE: @thaipfa
Mobile: 086-666-0090 , 087-063-3306 ,082-701-7077

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...