สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนแบบองค์รวม (Financial Plan Construction)
 
หลักสูตร เตรียมความพร้อมเพื่อสอบวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6  (Financial Plan Construction)

การเตรียมความพร้อมเพื่อสอบหลักสูตรนี้จะมีทั้งหมด 2 ส่วน 
 

**ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกเรียนส่วนใดส่วนหนึ่งหรือเรียนทั้ง 2 ส่วนก็ได้ ตามความสมัครใจ

**ผู้เข้าอบรมต้องสมัครผ่าน www.thaipfa.co.th เท่านั้นจึงจะสามารถเข้ารับการอบรมได้

 

** ศูนย์อบรม ThaiPFA ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เข้าที่เคยอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงินชุดวิชาที่ 6 กับศูนย์อบรมThaiPFA เท่านั้น 
*** หลักสูตร เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนแบบองค์รวม (Financial Plan Construction) นี้ เป็นหลักสูตรเสริมจากหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6 (หลักสูตรหลัก อบรม 3 วัน) โดยปกติในระบบจะไม่มีให้เลือกรับในส่วนของหลักสูตรนี้ ฟรี เหมือนหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 - 5 เนื่องจากหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6 (หลักสูตรหลัก อบรม 3 วัน) ก็เพียงพอในการเตรียมตัวการเข้าสอบแล้ว
ค่าธรรมเนียม

ส่วนที่หนึ่ง คือ ส่วนของทฤษฏี ค่าอบรม 1,500 บาท/ท่าน

ส่วนที่สอง คือ การปฏิบัติ ค่าอบรม 1,500 บาท/ท่าน
 

สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ สมัครและชำระเงินก่อนวันอบรมวันแรก 15 วัน  รับส่วนลด 500 บาท

หมายเหตุ : ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

** ศูนย์อบรม ThaiPFA ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เข้าที่เคยอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงินชุดวิชาที่ 6 กับศูนย์อบรมThaiPFA เท่านั้น 

รายละเอียดการชำระเงิน

สามารถเลือกชำระได้ 2 วิธี
 
วีธีที่ 1  ชำระโดยโอนเงินสดเข้าบัญชี   วิธีที่ 2  ชำระโดยบัตรเครดิต

 
 
“บจก.ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ”
เลขที่บัญชี “683-2-11231-1”
ธนาคาร“กสิกรไทย สาขาโฮมเวิร์ค ราชพฤกษ์”


การชำระวิธีนี้จะต้องยืนยัน Pay-in ผ่านระบบในเมนู แจ้งการชำระเงิน
ที่ www.thaipfa.co.th
และนำตัวจริงหรือสำเนามาแสดงในวันแรกของการอบรม 

** สามารถโอนชำระผ่านบัญชีได้ทุกช่องทาง
ไม่ว่าจะเป็น ตู้ ATM โอนผ่าน Mobile banking ฯลฯ 
  ** ขั้นตอนนี้จะต้องเลือกชำระให้เสร็จในขั้นตอนการสมัครเลย
และไม่ต้องยืนยันหลักฐานการชำระเงิน
     
สถานที่อบรม
สถานที่อบรม แล้วแต่รอบและรุ่นของการอบรม รายละเอียดจะส่งให้ผู้เข้าอบรมที่สมัคร และชำระเงินมาเรียบร้อยก่อนวันอบรม 7 วัน
หนังสือที่ใช้ประกอบการอบรม
เลือกรายการที่ต้องการสมัครอบรม

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...
สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าอบรม Thai PFA
  • • เอกสารประกอบการบรรยาย และตำราครบทุกเล่มไม่ต้องซื้อเพิ่มเติม
  • • อาหารเช้ากลางวันและเบรกอร่อยและเต็มอิ่ม
  • • วุฒิบัตร (ผู้เข้าอบรมต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมทั้งหมด)
  • • การดูวีดีโอย้อนหลัง สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ติดภาระกิจไม่สามารถเข้ารับฟังการบรรยายได้ครบตามกำหนด