สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
ความรู้เกี่ยวกับตราสารที่มีความซับซ้อน: สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Complex Products: Derivatives, P3)
 

หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับตราสารที่มีความซับซ้อน: สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Complex Products: Derivatives, P3)


เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการสอบผ่านใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1 หรือผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 3 รวมถึงผู้ที่สนใจความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เนื้อหาหลักสูตรจะครอบคลุม 5 องค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
1.  ภาพรวมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งอธิบายถึงลักษณะพื้นฐาน ประเภท ประโยชน์ ความเสี่ยง และข้อควรระวังของการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2.  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัญญาฟิวเจอร์ส ซึ่งอธิบายถึงลักษณะที่สำคัญ แนวคิดในการกำหนดราคา การประเมินมูลค่า และกลยุทธ์ในการใช้ประโยชน์จากสัญญาฟิวเจอร์ส
3.  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัญญาออปชัน ซึ่งอธิบายถึงลักษณะ ประเภท หลักการพื้นฐานในการกำหนดราคา และกลยุทธ์การซื้อขายสัญญาออปขัน
4.  กลไกการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
5.  ลักษณะและเงื่อนไขของสินค้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

รูปแบบการอบรม เป็นการบรรยายเพื่อให้เข้าใจองค์ความรู้ที่ถูกต้องและสามารถทำข้อสอบได้ไม่ว่าจะพบเจอข้อสอบเก่าหรือข้อสอบใหม่ รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างถูกต้อง

วิทยากรผู้บรรยาย
ประกอบด้วยอาจารย์ที่จบปริญญาเอกการเงินโดยตรงที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงตำราประกอบหลักสูตรต่างๆของ TSI ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการเงินที่เป็นกูรูด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ความรู้เกี่ยวกับตราสารที่มีความซับซ้อน: สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Complex Products: Derivatives, P3)

ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมตะลุยโจทย์
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน ( 8 ชั่วโมง) ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น.

  	ความรู้เกี่ยวกับตราสารที่มีความซับซ้อน: สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Complex Products: Derivatives, P3)
อบรมซ้ำจนกว่าจะสอบCFP ผ่าน ฟรี
แบบทดสอบเสมือนจริง ข้อสอบ CFP ระบบทำข้อสอบเสมือนจริง หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
ระเบียบการสมัครอบรม CFP
รายละเอียดการชำระเงิน

สามารถเลือกชำระได้ 2 วิธี
 
วีธีที่ 1  ชำระโดยโอนเงินสดเข้าบัญชี   วิธีที่ 2  ชำระโดยบัตรเครดิต

 
 
“บจก.ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ”
เลขที่บัญชี “683-2-11231-1”
ธนาคาร“กสิกรไทย สาขาโฮมเวิร์ค ราชพฤกษ์”


การชำระวิธีนี้จะต้องยืนยัน Pay-in ผ่านระบบในเมนู แจ้งการชำระเงิน
ที่ www.thaipfa.co.th
และนำตัวจริงหรือสำเนามาแสดงในวันแรกของการอบรม 

** สามารถโอนชำระผ่านบัญชีได้ทุกช่องทาง
ไม่ว่าจะเป็น ตู้ ATM โอนผ่าน Mobile banking ฯลฯ 
  ** ขั้นตอนนี้จะต้องเลือกชำระให้เสร็จในขั้นตอนการสมัครเลย
และไม่ต้องยืนยันหลักฐานการชำระเงิน
     
สถานที่อบรม
สถานที่อบรม แล้วแต่รอบและรุ่นของการอบรม รายละเอียดจะส่งให้ผู้เข้าอบรมที่สมัคร และชำระเงินมาเรียบร้อยก่อนวันอบรม 7 วัน
หนังสือที่ใช้ประกอบการอบรม
เลือกรายการที่ต้องการสมัครอบรม

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...
สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าอบรม Thai PFA
  • • เอกสารประกอบการบรรยาย และตำราครบทุกเล่มไม่ต้องซื้อเพิ่มเติม
  • • อาหารเช้ากลางวันและเบรกอร่อยและเต็มอิ่ม
  • • วุฒิบัตร (ผู้เข้าอบรมต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมทั้งหมด)
  • • การดูวีดีโอย้อนหลัง สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ติดภาระกิจไม่สามารถเข้ารับฟังการบรรยายได้ครบตามกำหนด