สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
วิธีการในการใช้สิทธิ กรณีสิทธิไม่ขึ้นในระบบ
 

วิธีการในการใช้สิทธิ กรณีสิทธิไม่ขึ้นในระบบ

กรณีที่สิทธิไม่ขึ้นในระบบมีหลายกรณี เช่น ตอนที่กรอกใบสมัครไม่ได้เลือกรับสิทธิเข้ามา สมัครมาก่อนเปลี่ยนระบบ และอื่นๆ  วิธีการใช้สิทธิ กรณีสิทธิไม่ขึ้นในระบบ มีดังนี้

1. สมัครตามราคาในระบบแจ้ง

2. กดยืนยันผ่านระบบ

3. เลือกการชำระเป็นแบบโอน และยืนยัน

4. จากนั้นจะได้รับเมล แจ้งจากระบบ ให้ Forward 

( ห้าม Reply เนื่องจากเป็นเมลจากระบบอัตโนมัติ )

แจ้งตรวจสอบสิทธิกับเจ้าหน้าที่ ที่อีเมล thaipfa@gmail.com

5. เจ้าหน้าที่ตรวจเสร็จจะทำการแจ้งอีเมล หากได้รับสิทธิ  สถาณะในระบบจะเปลี่ยนเป็นชำระเงินแล้ว(โดยไม่ต้องทำการชำระ) หากไม่ได้รับสิทธิเจ้าหน้าที่จะทำการชี้แจ้งรายละเอียดในอีเมล


 

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA