รายละเอียดนักการเงิน
 

ข้อมูลนักการเงิน

ชื่อ-นามสกุล นฤทัย บัวทอง
เพศ หญิง อายุ 33 ปี

ประวัติการศึกษาสูงสุด

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะ มนุษยศาสตร์
สาขา/วิชาเอก การท่องเที่ยว และ การโรงแรม

ประวัติการทำงาน (ล่าสุด)

ลักษณะอาชีพ พนักงานธนาคารพาณิชย์ ตำแหน่ง Credit advisor
บริษัท/องค์กร ธ. ซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.
ที่อยู่
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...