รายละเอียดนักการเงิน
 

ข้อมูลนักการเงิน

ชื่อ-นามสกุล สุพัตรา วงศ์สุธัญวัฒน์
เพศ หญิง อายุ 41 ปี

ประวัติการศึกษาสูงสุด

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ อักษรศาสตร์
สาขา/วิชาเอก ภาษาญี่ปุ่น

ประวัติการทำงาน (ล่าสุด)

ลักษณะอาชีพ พนักงานธนาคารพาณิชย์ ตำแหน่ง CSR JAPANESE
บริษัท/องค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...