รายละเอียดนักการเงิน
 

ข้อมูลนักการเงิน

ชื่อ-นามสกุล ศักรัช เจียรถาวร
เพศ ชาย อายุ 28 ปี

ประวัติการศึกษาสูงสุด

ระดับการศึกษา ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขา/วิชาเอก บริหารธุรกิจมหาบัณฆิต

ประวัติการทำงาน (ล่าสุด)

ลักษณะอาชีพ ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต ตำแหน่ง ที่ปรึกษาการเงิน
บริษัท/องค์กร บริษัท เอไอเอ จำกัด
ที่อยู่
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...