รายละเอียดนักการเงิน
 

ข้อมูลนักการเงิน

ชื่อ-นามสกุล สุวดี เดชนพรัตน์
เพศ หญิง อายุ -

ประวัติการศึกษาสูงสุด

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขา/วิชาเอก การเงิน

ประวัติการทำงาน (ล่าสุด)

ลักษณะอาชีพ ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต ตำแหน่ง Wealth Advisor
บริษัท/องค์กร บริษัท IFCG จำกัด
ที่อยู่
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...