สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน Investment Planning Online
 

ทบทวนความรู้ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (Investment Planning) (Online) กับ ระบบ www.thaipfaonline.com

กลุ่มเป้าหมาย
- ผู้ที่ต้องการทบทวนเนื้อหาเพื่อเตรียมตัวเข้ารับการทดสอบหลักสูตรการวางแผนการเงินเพื่อสำรวจจุดอ่อนและข้อบกพร่องและนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการทดสอบต่อไป
-  ผู้ที่ขาดทักษะในการสรุปรวบยอดเนื้อหา และขาดการฝึกปฏิบัติแบบฝึกหัด

รูปแบบการอบรม
-  สรุปภาพรวมเนื้อหาและประเด็นสำคัญ
-  ฝึกปฏิบัติด้วยแบบฝึกหัดในแต่ละหัวข้อเพื่อสร้างความเข้าใจให้มากขึ้นในการตีโจทย์และเทคนิคในการตัดตัวเลือก

ติวสอบ CFP


ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (จะขึ้นอยู่กับสถาณะการชำระคอร์สหลัก อบรม 3 วัน)

- ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม
สำหรับผู้เข้าอบรมชำระค่าอบรมคอร์สหลัก ชำระก่อนวันอบรม 15 วัน และเลือกรับหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบในตอนสมัครคอร์สหลัก

- ชำระราคา 963 บาท
สำหรับผู้เข้าอบรมที่ชำระค่าอบรมคอร์สหลักไม่ทันก่อนวันอบรม 15 วัน หรือ เคยสมัครเข้ารับการติวไปแล้วในชุดวิชานั้นๆ หรือ อบรมซ้ำ

- ชำระราคา 3,000 บาท +ภาษีมูลค่าเพิ่ม 210 บาท รวม 3,210 บาท
สำหรับผู้เข้าอบรมที่ไม่เคยเข้าอบรมคอร์สหลักกับทางโครงการ ThaiPFA หรือ ผู้อบรมที่เลือกรับส่วนลด 500 บาทในคอร์สหลักเข้ามา 
ทั้งนี้ค่าอบรมสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% รวมจ่ายสุทธิ 3,120 บาท กรณีไม่มีหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องชำระค่าสัมมนาเต็มจำนวน 3,210  บาท 

ทุกรุ่นจะปิดรับสมัครก่อนวันอบรม 7 วัน .......

รายละเอียดการชำระเงิน

สามารถเลือกชำระได้ 2 วิธี
 
วีธีที่ 1  ชำระโดยโอนเงินสดเข้าบัญชี   วิธีที่ 2  ชำระโดยบัตรเครดิต

 
 
“บจก.ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ”
เลขที่บัญชี “683-2-11231-1”
ธนาคาร“กสิกรไทย สาขาโฮมเวิร์ค ราชพฤกษ์”


การชำระวิธีนี้จะต้องยืนยัน Pay-in ผ่านระบบในเมนู แจ้งการชำระเงิน
ที่ www.thaipfa.co.th
และนำตัวจริงหรือสำเนามาแสดงในวันแรกของการอบรม 

** สามารถโอนชำระผ่านบัญชีได้ทุกช่องทาง
ไม่ว่าจะเป็น ตู้ ATM โอนผ่าน Mobile banking ฯลฯ 
  ** ขั้นตอนนี้จะต้องเลือกชำระให้เสร็จในขั้นตอนการสมัครเลย
และไม่ต้องยืนยันหลักฐานการชำระเงิน
     
สถานที่อบรม
สถานที่อบรม แล้วแต่รอบและรุ่นของการอบรม รายละเอียดจะส่งให้ผู้เข้าอบรมที่สมัคร และชำระเงินมาเรียบร้อยก่อนวันอบรม 7 วัน
หนังสือที่ใช้ประกอบการอบรม
เลือกรายการที่ต้องการสมัครอบรม

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...
สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าอบรม Thai PFA
  • • เอกสารประกอบการบรรยาย และตำราครบทุกเล่มไม่ต้องซื้อเพิ่มเติม
  • • อาหารเช้ากลางวันและเบรกอร่อยและเต็มอิ่ม
  • • วุฒิบัตร (ผู้เข้าอบรมต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมทั้งหมด)
  • • การดูวีดีโอย้อนหลัง สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ติดภาระกิจไม่สามารถเข้ารับฟังการบรรยายได้ครบตามกำหนด