เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ CFP ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนแบบองค์รวม (Financial Plan Construction)
 
หลักสูตร เตรียมความพร้อมเพื่อสอบวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6  (Financial Plan Construction)

การเตรียมความพร้อมเพื่อสอบหลักสูตรนี้จะมีทั้งหมด 2 ส่วน 
 

**ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกเรียนส่วนใดส่วนหนึ่งหรือเรียนทั้ง 2 ส่วนก็ได้ ตามความสมัครใจ

**ผู้เข้าอบรมต้องสมัครผ่าน www.thaipfa.co.th เท่านั้นจึงจะสามารถเข้ารับการอบรมได้

** ศูนย์อบรม ThaiPFA ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เข้าที่เคยอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงินชุดวิชาที่ 6 กับศูนย์อบรมThaiPFA เท่านั้น ค่าธรรมเนียม

ส่วนแรก คือ ส่วนของทฤษฏี ค่าอบรม 1,500 บาท/ท่าน

ส่วนที่สอง คือ การปฏิบัติ ค่าอบรม 1,500 บาท/ท่าน
 

พิเศษ สมัครและชำระเงินก่อน 15 วัน รับส่วนลด 500 บาทครับ

หมายเหตุ : ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  
รายละเอียดการชำระเงิน
ชำระโดยโอนเงินสดเข้าบัญชี “บจก. ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ” เลขที่บัญชี “683-2-11231-1” ธนาคาร“กสิกรไทย” สำนักงาน “สาขาโฮมเวิร์ค ราชพฤกษ์”
พร้อมทั้ง SCAN หรือ ใช้ SmartPhone ถ่ายรูป ระบุชื่อ-นามสกุล หลักสูตรที่ชำระให้ชัดเจนใบนำฝากเงิน (Pay-in) ที่ชัดเจนส่งมาที่ระบบแจ้งชำระเงินเว็ปไซด์ www.thaipfa.co.th เพื่อเป็นการยืนยันการชำระเงินค่าอบรมและนำหลักฐานใบนำฝากเงิน (Pay-in) ตัวจริงมาแสดงในวันแรกของการอบรม
สถานที่อบรม
สถานที่อบรม แล้วแต่รอบและรุ่นของการอบรม รายละเอียดจะส่งให้ผู้เข้าอบรมที่สมัคร และชำระเงินมาเรียบร้อยก่อนวันอบรม 7 วัน
หนังสือที่ใช้ประกอบการอบรม
เลือกรายการที่ต้องการสมัครอบรม

จำนวนชั่วโมงในการอบรมทั้งหมด 24 ชั่วโมง ในแต่ละรุ่น

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...
สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าอบรม Thai PFA
  • • เอกสารประกอบการบรรยาย และตำราครบทุกเล่มไม่ต้องซื้อเพิ่มเติม
  • • อาหารเช้ากลางวันและเบรกอร่อยและเต็มอิ่ม
  • • วุฒิบัตร (ผู้เข้าอบรมต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมทั้งหมด)
  • • การดูวีดีโอย้อนหลัง สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ติดภาระกิจไม่สามารถเข้ารับฟังการบรรยายได้ครบตามกำหนด