ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ Securities Investment Consultant,
 
หลักสูตร ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ Securities Investment Consultant,

รู้ลึกรู้จริง กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล, CFP® ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้เชี่ยวชาญทฤษฎีการเงินและการลงทุน หนึ่งในเหล่ากูรูตลาดหุ้นที่ติดอาวุธการลงทุนทำให้การลงทุนไม่ใช่เรื่องยากใน

“คู่มือแนะนำการลงทุนในหุ้นสำหรับมือใหม่ Investor’s Practice Guide by TSI” และเป็นผู้ส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาตำราประกอบหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ โดย TSI ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะนำมาประกาศใช้เร็วๆนี้
  
สอบได้จริง กับคุณอลงกรณ์ สวัสดิภาพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายการบริการและการขาย บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการสร้างบุคลากรเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (SIC หรือ Single License เดิม)
 

ทำงานได้จริง กับผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในหลักทรัพย์ในตลาดการเงินในภาคปฏิบัติ

ThaiPFA เท่านั้นที่ทำให้รู้ลึกรู้จริง สอบได้จริง และสามารถนำไปใช้ในการทำงานในภาคปฏิบัติได้จริง

สะดวกสบายกับการอบรมใจกลางเมือง ณ โรงแรมชั้นนำย่านสุขุมวิท
อิ่มอร่อยเต็มที่กับบุฟเฟ่ต์อาหารเบรกมื้อเช้าและบ่าย และ International Buffet

โครงสร้างหลักสูตร เนื้อหาการอบรม Single License เดิม
เหมาะสำหรับ ผู้ที่เริ่มก้าวเข้าสู้การเป็นผู้แนะนำด้านตลาดทุน และผู้สนใจความรู้ทางด้านตลาดทุน
 
หัวข้อที่อบรมผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ Securities Investment Consultant, SIC เปรียบเทียบกับหลักสูตรเก่า
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม
• กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 15 ข้อ
• การให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม 10 ข้อ
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์
• ข่าวสารข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในตลาดการเงิน 5 ข้อ
• การวิเคราะห์หลักทรัพย์ 5 ข้อ
• ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์รายตัว 10 ข้อ
• การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ 7 ข้อ
• ระบบการเงินและโครงสร้างตลาดการเงิน 3 ข้อ
• ตลาดการเงินระหว่างประเทศ 2 ข้อ
• ภาพรวมของตราสารอนุพันธ์และตลาดอนุพันธ์ 3 ข้อ
ความรู้เกี่ยวกับหลักทรัพย์ กฎระเบียบ และมาตรฐานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักทรัพย์
• กองทุนรวมและหน่วยลงทุน และ หลักเกณฑ์และวิธีการซื้อขายกองทุน 20 ข้อ
• ตลาดตราสารหนี้ และ หลักเกณฑ์และวิธีการซื้อขายตราสารหนี้ 10 ข้อ
• ตลาดตราสารทุน และ หลักเกณฑ์และวิธีการซื้อขายตราสารทุน 10 ข้อ
• ตราสารหนี้ 10 ข้อ
• ตราสารทุน 10 ข้อ
Single License
 

อบรมทั้งหมด 24 ชั่วโมง อบรมทั้งหมด 3 วัน (อบรมทุกวันเสาร์หรืออาทิตย์) ทั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.
แนวทางการสอบ เพื่อทดสอบเป็น ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ Securities Investment Consultant, SIC

ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมตะลุยโจทย์
ระยะเวลาการอบรม 3 วัน (24 ชั่วโมง) ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น.

ค่าธรรมเนียมการอบรม
ชำระค่าลงทะเบียนอบรม 6,500 บาท + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 455 บาท รวม 6,955 บาท
ทั้งนี้ค่าสัมมนาสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% รวมจ่ายสุทธิ 6,760 บาท
กรณีไม่มีหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องชำระค่าสัมมนาเต็มจำนวน 6,955 บาท

สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ชำระเงินก่อนวันอบรมวันแรก 15 วัน* รับส่วนลด 500 บาท
ชำระค่าลงทะเบียนอบรม 6,000 บาท + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 420 บาท รวม 6,420 บาท
ทั้งนี้ค่าสัมมนาสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% รวมจ่ายสุทธิ 6,240 บาท
กรณีไม่มีหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องชำระค่าสัมมนาเต็มจำนวน 6,420 บาท
รายละเอียดการชำระเงิน
  1. ชำระโดยโอนเงินสดเข้าบัญชี “บจก. ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ” เลขที่บัญชี “683-2-11231-1” ธนาคาร“กสิกรไทย” สำนักงาน “สาขาโฮมเวิร์ค ราชพฤกษ์”

พร้อมทั้ง SCAN หรือ ใช้ SmartPhone ถ่ายรูป ระบุชื่อ-นามสกุล หลักสูตรที่ชำระให้ชัดเจนใบนำฝากเงิน (Pay-in) ที่ชัดเจนส่งมาที่ระบบแจ้งชำระเงินเว็ปไซด์ www.thaipfa.co.th เพื่อเป็นการยืนยันการชำระเงินค่าอบรมและนำหลักฐานใบนำฝากเงิน (Pay-in) ตัวจริงมาแสดงในวันแรกของการอบรม

สถานที่อบรม
สถานที่อบรม แล้วแต่รอบและรุ่นของการอบรม รายละเอียดจะส่งให้ผู้เข้าอบรมที่สมัคร และชำระเงินมาเรียบร้อยก่อนวันอบรม 7 วัน
หนังสือที่ใช้ประกอบการอบรม
เลือกรายการที่ต้องการสมัครอบรม

จำนวนชั่วโมงในการอบรมทั้งหมด 24 ชั่วโมง ในแต่ละรุ่น

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...
สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าอบรม Thai PFA
  • • เอกสารประกอบการบรรยาย และตำราครบทุกเล่มไม่ต้องซื้อเพิ่มเติม
  • • อาหารเช้ากลางวันและเบรกอร่อยและเต็มอิ่ม
  • • วุฒิบัตร (ผู้เข้าอบรมต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมทั้งหมด)
  • • การดูวีดีโอย้อนหลัง สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ติดภาระกิจไม่สามารถเข้ารับฟังการบรรยายได้ครบตามกำหนด