สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงให้คนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้น
 
thaipfa มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงให้คนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้น

Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA) ขอเชิญชวนนักวางแผนการเงิน CFP ,  AFPT และผู้เข้าอบรม ทุกท่าน  ที่มีใจรักในการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ 

เข้าร่วมโครงการที่เราภูมิใจนำเสนอ

 

1. "ThaiPFA Sharing: แรงบันดาลใจจากชีวิตจริง"

วัตถุประสงค์: กระตุ้นแรงบันดาลใจและแนะนำเทคนิคการจัดการการเงิน ข้อคิด และเคล็ดลับประสบความสำเร็จ ข้อคิดในชีวิตประจำวันจากประสบการณ์จริงของนักวางแผนการเงิน CFP , AFPT , ผู้เข้าอบรม และผู้ที่สน ที่มีใจรักในการแบ่งปัน เพื่อหวังว่าสิ่งที่เราแบ่งปันจะสร้างแรงดันบาลใจให้กับผู้ที่ได้อ่าน  เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตตัวเองและคนรอบข้างดีขึ้น
กิจกรรมหลัก: การแชร์เรื่องราวและเทคนิคการจัดการทางการเงินที่สำเร็จ หรือข้อคิดในการดำเนินชีวิต หรือเคล็ดลับความสำเร็จ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและแนวทางในการวางแผนการเงินให้คนไทยมีความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน ผ่านการเผยแพร่กราฟฟิกพร้อมประโยคข้อความทางสื่อสังคมออนไลน์ของ ThaiPFA พร้อมทั้งเชิญชวนผู้ติดตามแชร์ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องของตนเอง
สิ่งที่ผู้เข้าร่วมต้องเตรียม : เป็นสิ่งที่เราทำอยู่แล้วประสบผลสำเร็จ หรือสิ่งที่เรายึดเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต สิ่งที่เป็นเรา แนวทางที่เราทำและจะทำ เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้อ่านไม่แน่สิ่งที่เราถือเป็นความสำเร็จอยู่อาจจะ inspiration ให้คนอื่นเค้าเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้น คลิ๊กเพื่อดูโครงการ

การเงิน วางแผนการเงิน


2. "ThaiPFA Inspiration: เรื่องราวที่เปลี่ยนชีวิต"

วัตถุประสงค์: นำเสนอเรื่องราวและแนวคิดเกี่ยวกับวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP , AFPT และ ผู้เข้าอบรม ในการเปลี่ยนชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น ให้มีความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน และสร้างตัวตนของนักวางแผนการเงิน CFP , AFPT และ ผู้เข้าอบรม ให้เป็นที่รู้จักกับบุคคลทั่วไป
กิจกรรมหลัก: การสร้างเนื้อหาวิดีโอบอกเล่าเรื่องราวการทำงานในวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP , AFPT และ ผู้เข้าอบรม และแนวทางการใช้ชีวิตพร้อมบทเรียนที่ได้รับ เพื่อสร้างความเป็นตัวตนของนักวางแผนการเงิน CFP  ผ่านการบอกเล่าเส้นเรื่องชีวิตของนักวางแผนการเงิน CFP , AFPT และ ผู้เข้าอบรม ในหนึ่งวัน ซึ่งจะถูกเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของ ThaiPFA

การเงิน การออม การวางแผนการเงิน
 

3. "ThaiPFA Mentor: ปรึกษาเพื่อชีวิตที่ดีกว่า"

วัตถุประสงค์: ส่งเสริมการเข้าถึงคำปรึกษาจากนักวางแผนการเงิน CFP และ AFPT โดยตรง เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการปรับปรุงสถานการณ์การเงินของตนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเบื้องต้น และเปิดทางให้นักวางแผนการเงิน CFP และ AFPT  สามารถนำเสนอบริการการวางแผนการเงินในเชิงลึกต่อไปในอนาคต
กิจกรรมหลัก : การจัดทำระบบการจองเวลาสำหรับการปรึกษา นำเสนอ Session คำปรึกษาในรูปแบบออนไลน์ที่มีความสะดวกในการขอรับคำปรึกษาเบื้องต้น

นักวางแผนการเงิน  ที่ปรึกษาการเงิน
 

4. "ThaiPFA Finfluencer : ชุมชนผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน ระดับมาตรฐานสากล "

วัตถุประสงค์
1. เพิ่มการรับรู้และเชื่อมั่นในวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP : สื่อสารผ่านสื่อ Social Media ให้บุคคลทั่วไปรับรู้ถึงกระบวนการได้มาซึ่งคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ตามมาตรฐานสากลที่ต้องมีการอบรม การสอบ ประสบการณ์ และจรรยาบรรณ ซึ่งทำให้นักวางแผนการเงิน CFP มีความแตกต่างจากนักวางแผนการเงินหรือที่ปรึกษาการเงินทั่วไป
2. สร้าง Personal Brand สำหรับนักวางแผนการเงิน CFP ที่เข้าร่วมโครงการ : สร้างการรับรู้ถึงนักวางแผนการเงิน CFP แต่ละบุคคลผ่านสื่อ Social Media เพื่อสร้างตัวตนให้กับนักวางแผนการเงิน CFP และเพิ่มประสิทธิภาพในการดึงดูดลูกค้าและสร้างความเชื่อมั่นในนักวางแผนการเงิน CFP ที่เข้าร่วมโครงการ
3. ผลักดันการเปลี่ยนแปลงทางการเงินในสังคม: สร้างความเปลี่ยนแปลงทางการเงินในสังคมไทย โดยผ่านการเผยแพร่ความรู้และการบอกเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงิน เพื่อให้คนไทยมีทักษะทางการเงิน
 
กิจกรรมหลัก
1. การเล่าเรื่อง (Storytelling): ใช้เรื่องราวส่วนตัวของนักวางแผนการเงิน CFP ที่ประสบความสำเร็จทั้งในชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงิน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและดึงดูดความสนใจของผู้รับชม โดยเน้นความสำคัญของการเลือกบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือและสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และสร้างทักษะทางการเงิน
2. การทำ Influencer Marketing: สร้างความร่วมมือระหว่างนักวางแผนการเงิน CFP ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มการรับรู้ ดึงดูดความสนใจ และสร้างการมีส่วนร่วมให้มีผู้รับชมให้มากขึ้น
3. การมีส่วนร่วมกับชุมชน: ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนผ่านกิจกรรมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ช่วยให้ Finfluencer ได้แบ่งปันเรื่องราวและแรงบันดาลใจในการช่วยเหลือผู้อื่นผ่านการวางแผนการเงิน

การเงิน การวางแผนการเงิน ที่ปรึกษาการเงิน
 

-   เราเชื่อว่าความรู้และประสบการณ์ของคุณสามารถเป็นแรงบันดาลใจและสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริง และเรายินดีที่จะเป็นสะพานเชื่อมให้คุณได้แบ่งปันสิ่งเหล่านี้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

-   ร่วมมือกับเราวันนี้ และเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงนักวางแผนการเงิน CFP ที่ดีที่สุด พร้อมทั้งสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนไทย เพื่อให้คนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้น มีความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน


 หมายเหตุ  โครงการนี้เป็นโครงการที่ทางศูนย์อบรมทำเพื่อสังคม ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทำเพื่อการส่งเสริมให้คนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้น 

คลิ๊กเพื่อดูโครงการ

THAIPFA SHARING มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้คนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้น มีความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน กันนะครับ
 

ตอบรับเข้าร่วม โดยเริ่มต้นจาก  ThaiPFA Sharing ได้เลย

 -- สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ แจ้งชื่อ เพื่อรับลิงค์เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งได้ที่ --

 

เพิ่มเพื่อน

 

ตอบรับการเป็นหนึ่งในโครงการที่จะ มาร่วมกันทำให้ชีวิตของคนไทย มีชีวิตที่ดีขึ้น มีความมั่งคังมั่นคงอย่างยั่งยืน กันนะครับ

#ThaiPFA #FinancialPlanning #CFP #ThaiPFASharing #ThaiPFAInspiration #ThaiPFAMentor #thaipfaFinfluencer #นักวางแผนการเงิน #CFP #นักวางแผนการเงินCFP   #Sharing #การเงิน #วางแผนการเงิน #ศูนย์อบรมแห่งแรกของประเทศไทยในการจัดอบรมหลักสูตรนักวางแผนการเงินCFP

 

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA