สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
VDO ที่ทุกคนที่จะสอบ CFP ต้องรู้ก่อนสอบ สำคัญมาก
 
ผู้ที่จะสอบคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ต้องรู้ เพื่อจะได้ทำความเข้าใจเกณฑ์และระเบียบในการวัดผลของการสอบตามมาตรฐานสากล เพราะการสอบCFP จะมีเกณฑ์และมาตรฐานที่ไม่เหมือนกับการสอบแบบอื่น เป็นข้อมูลที่สำคัญมาก สำหรับผู้ที่จะสอบ CFP ต้องรู้ ย้ำต้องรู้  ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

- การสอบคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ต่างจาก License อื่นอย่างไร
- ความแตกต่างระหว่างคุณวุฒิวิชาชีพ นักวางแผนการเงิน CFP กับคุณวุฒิวิชาชีพอื่น ต่างกันอย่างไร
- ทำไมการสอบคุณวุฒิวิชาชีพ นักวางแผนการเงิน CFP ทำไมสอบยากจัง
- ทำไมผลสอบคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ออกช้าจัง
- การ waive หรือการยกเว้นอบรม module CFP คืออะไร? ใครสามารถทำได้บ้าง? ทำแล้วมีข้อดี หรือข้อเสียอย่างไร 


โดย ผศ.ดร.ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล CFP®
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

#cfp #การสอบ #วางแผนการเงิน #thaipfa #สอบCFP  
 

 
 
 
 

สอบCFP สิ่งที่คนสอบCFP ต้องรู้ ก่อนจะสอบ

ขอบคุณข้อมูลจาก www.thaipfa.co.th

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA