สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
1-Day Financial Calculator
 

1-Day Financial Calculator

"เพียง 1 วันกับการทำลายกำแพงการคำนวนแนวคิดมูลค่าเงินตามเวลา (Tiam Value of Money) ให้เป็นเรื่องง่ายๆแค่ปลายนิ้วผ่านการกดเครื่องคิดเลขทางการเงิน เพื่อต่อยอดศักยภาพการเป็นนักวางแผนการเงินมืออาชีพในยุค 5G "


รายละเอียดการบรรยาย
- เข้าใจแนวคิดมูลค่าเงินตามเวลา
- เรียนรู้แกนของเวลา
- คำนวณหามูลค่าอนาคต
- คำนวณหามูลค่าปัจจุบัน
- คำนวณหาเงินงวด
- คำนวณเงินผ่อนแบบลดต้นลดดอก
- คำนวณหาระยะเวลาในการทบต้น
- คำนวณหาอัตราดอกเบี้ยทบต้น
- คำนวณอัตราผลตอบแทนภายใน
- คำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง


วิธีการอบรม
- คำนวณมูลค่าเงินตามเวลาอย่างง่ายๆด้วยปลายนิ้วผ่านเครื่องคิดเลขทางการเงิน 1.Texas Instruments BA II Plus &Professional 2. Casio FC-100V/200V  
- อบรมเชิงปฏิบัติการStep-by-step โดยวิทยากรและวิทยากรผู้ช่วยอย่างใกล้ชิด
- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจจากการประยุกต์โจทย์ในชีวิตจริงเกี่ยวกับการวางแผนการเงินสำหรับบุคคล


หลักสูตรนี้รับเฉพาะ
- บุคคลที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับมูลค่าเงินตามเวลา
- บุคคลที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้เครื่องคิดเลขทางการเงิน


#CFP #นักวางแผนการเงิน #อบรมCFP

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA