สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
 มาวางแผนการเรียน-สอบ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ช่วงสอบครั้งที่ 3 กัน
 
มาวางแผนการเรียน และการสอบ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP กันดีกว่าครับ

หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ (Foundation of Financial & Tax Planning)

หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (Investment Planning)

หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย (Insurance Planning)

หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (Retirement Planning)

หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก (Tax and Estate Planning)

หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (Financial Plan Construction)

- ข้อมูลวันอบรม CFP
- ข้อมูลวันเปิด - ปิด รับสมัครสอบ CFP
- ข้อมูลวันอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ CFP
- ข้อมูลวันสอบ CFP


สมัครอบรมและสมัครหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ CFP ได้ที่  www.thaipfa.co.th

สมัครสอบ CFP ได้ที่ www.tfpa.or.th

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA