สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ

ThaiPFA Channel

กดติดตาม หรือ กด SUBSCRIBE เพื่อไม่พลาดความรู้และสาระดีๆ ทางการเงิน


ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ThaiPFA Thai Professional Finance Academy
เดือนมกราคม
เดือนกุมภาพันธ์
เดือนมีนาคม
เดือนเมษายน
เดือนพฤศจิกายน
เดือนธันวาคม
ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ
ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (Investment Planning)
ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย (Insurance Planning)
ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (Retirement Planning)
ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก (Tax and Estate Planning)
เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ (Online)
เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (Investment Planning) (Online)
เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย (Insurance Planning) (Online)
เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (Retirement Planning) (Online)
เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก (Tax and Estate Planning) (Online)
1-Day Financial Calculator

About ThaiPFA & Financial Planning

รู้จัก ThaiPFA และวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP,
ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ IC, ผู้วางแผนการลงทุน IP และโปรแกรมวางแผนการเงิน AllAboutFin

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA

คู่มือผู้สมัครอบรม
user guide
ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...