สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ

ThaiPFA Channel

กดติดตาม หรือ กด SUBSCRIBE เพื่อไม่พลาดความรู้และสาระดีๆ ทางการเงิน


ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ThaiPFA Thai Professional Finance Academy
เดือนพฤษภาคม
เดือนมิถุนายน
เดือนกรกฎาคม
เดือนสิงหาคม
เดือนกันยายน
เดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน
ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ
ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน Investment Planning
ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน ( หลักสูตรปรับปรุงเพื่อ IC และ IP )
ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย Insurance Planning
ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ Retirement Planning
ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก Tax and Estate Planning
ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน Financial Plan Construction
เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ CFP ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ Online
เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ CFP ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน Investment Planning Online
เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ CFP ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (หลักสูตรปรับปรุง เพื่อ IC และ IP)
เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ CFP ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย Insurance Planning Online
เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ CFP ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ Retirement Planning Online
เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ CFP ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก Tax and Estate Planning Online
1-Day Financial Calculator online E Learning
ติวสอบ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1
ติวสอบ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2
ติวสอบ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 3
ติวสอบ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 4
ติวสอบ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 5
ติวสอบ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6

About ThaiPFA & Financial Planning

รู้จัก ThaiPFA และวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP,
ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ IC, ผู้วางแผนการลงทุน IP และโปรแกรมวางแผนการเงิน AllAboutFin

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA

คู่มือผู้สมัครอบรม
user guide
ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...