สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
Q&A การอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP สามารถขาดการอบรมได้กี่ชั่วโมง ? และถ้าหากมีความจำเป็นต้องขาดการอบรมจะสามารถของขอดูวีดีโอชดเชยได้อย่างไร ?
 
5 กรกฎาคม 2564 14:18 น.

คำถาม :: การอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP สามารถขาดการอบรมได้กี่ชั่วโมง ? และถ้าหากมีความจำเป็นต้องขาดการอบรมจะสามารถของขอดูวีดีโอชดเชยได้อย่างไร ?


คำตอบ :: ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP สามารถขาดการอบรมได้ไม่เกิน 20% ของการเวลาการอบรมทั้งหมด 24 ชั่วโม คิดเป็นเวลาที่สามารถขาดการอบรมได้ ไม่เกิน 4 ชัวโมง 48 นาที ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมที่ขาดการอบรมเกิน แต่ไม่เกิน 8 ชั่วโมง สามารถแจ้งความประสงค์ของดูวีดีโอชดเชยได้ผ่านระบบสมาชิกเว็บไซต์ www.thaipfa.co.th
 

คู่มือการจองดูวีดีโอชดเชย หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP

 
เกณฑ์การผ่านการอบรม
 

 ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบ สู่เส้นทางคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP มืออาชีพมาตรฐานสากล

 


Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA)
ติดต่อ
      086-666-0090 , 082-701-7077 , 087-063-3306 

ขอบคุณทุกความไว้วางใจ ที่มีให้ ThaiPFA


#นักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลกับThaiPFA #เส้นทางสู่วิชาชีพนักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลโดยThaiPFA #ThaiPFAศูนย์อบรมต้นแบบเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน
E-mail: thaipfa@gmail.com
Website: www.thaipfa.co.th 
Social network: www.facebook.com/thaipfa
LINE: @thaipfa
Mobile: 086-666-0090 , 087-063-3306 ,082-701-7077

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA