สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
วางแผนการเงินกับอาจารย์ปิง | วางแผนภาษี ไม่อยากเสียภาษีจากดอกเบี้ยเงินฝากทำยังไง?
 

ไม่อยากเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากดอกเบี้ยเงินฝากทำยังงัย? 
วางแผนการเงินกับอาจารย์ปิงวันนี้ เราจะมาหาคำตอบกันว่าถ้าหากไม่อยากเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากดอกเบี้ยเงินฝากจะสามารถทำอย่างไรได้บ้าง จริงๆแล้วมีทางเลือกได้หลายทางทีเดียว ตั้งแต่
 • ฝากเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารรัฐบาลที่ได้รับยกเว้นภาษี
 • แบ่งเงินฝากไว้ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ แต่รวมกันทุกบัญชีทุกธนาคารพาณิชย์แล้วอย่าให้เกิน 20,000 บาท
 • แบ่งเงินฝากไว้ในบัญชีเงินฝากประจำ 24 เดือน โดยฝากไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน และรวมทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 600,000 บาท
 • ในขณะที่บุคคลที่มีอายุ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปก็อาจแบ่งเงินฝากไว้ในบัญชีเงินฝากประจำตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แต่ต้องไม่ให้ดอกเบี้ยเงินฝากประจำทุกบัญชีรวมเกิน 30,000 บาท
 • พิจารณาทางเลือกอื่นๆ เช่น สลากออมสิน สลากออมทรัพย์ หรือทางเลือกการลงทุนอื่นๆ


ทั้งนี้ในแต่ละทางเลือกข้างต้นอาจมีเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
 • แบ่งเงินฝากไว้ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไม่ให้มีดอกเบี้ยรวมเกิน 20,000 บาท
ผู้ฝากเงินกับธนาคารในประเทศประเภทออมทรัพย์ หากได้รับดอกเบี้ยจากทุกธนาคาร จากบัญชีเงินออมทรัพย์ รวมทั้งบัญชีเงินฝากไม่ประจำ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ในจํานวนรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000 บาทตลอดปีภาษีนั้นจะได้รับยกเว้นภาษี แต่ถ้าหากดอกเบี้ยรวมกันแล้วเกิน 20,000 บาทก็ต้องเสียภาษีตั้งแต่บาทแรก
 
 • เลือกฝากเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ได้รับยกเว้นภาษี เช่น
  • บัญชีเงินฝากประเภทฝากเผื่อเรียกของธนาคารออมสินของรัฐบาลเฉพาะ
  • บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  • บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของสหกรณ์
 
 • แบ่งเงินฝากไว้ในบัญชีเงินฝากประจำตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปไม่ให้มีดอกเบี้ยรวมเกิน 30,000 บาท สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป


ดอกเบี้ยเงินฝากประจำที่มีระยะเวลาการฝากตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ เมื่อผู้มีเงินได้ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากดังกล่าวเมื่อมีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ์ โดยการนับอายุให้นับตามวัน เดือน ปี ที่ผู้ฝากเงินเกิด ทั้งนี้เมื่อรวมกับดอกเบี้ยเงินฝากประจำทุกประเภทแล้วมีจำนวนทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 30,000 บาทตลอดปีภาษี
 
 • แบ่งเงินฝากไว้ในบัญชีเงินฝากประจำ 24 เดือน โดยฝากไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน และรวมทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 600,000 บาท

การฝากเงินเป็นรายเดือนติดต่อกันมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือนนับแต่วันที่เริ่มฝาก โดยมียอดเงินฝากแต่ละคราวเท่ากัน แต่ไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน และรวมทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 600,000 บาท ทั้งนี้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้มีเงินได้ต้องเปิดบัญชีเงินฝากขึ้นใหม่โดยเฉพาะแยก ต่างหากจากบัญชีเงินฝากประเภทอื่น และต้องมีบัญชีเงินฝากที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นี้เพียงบัญชีเดียว กรณีเปิดบัญชีเงินฝากดังกล่าวเป็นจำนวนมากกว่าหนึ่งบัญชีในหลายธนาคารในระหว่างที่บัญชีแรกยังไม่ครบกำหนด จะไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากของบัญชีใหม่
 
•   เลือกทางเลือกอื่นที่มีสภาพคล่องคล้ายคลึงกันแต่ได้รับยกเว้นภาษี เช่น
 • สลากออมสิน ได้รับยกเว้นภาษีทั้งดอกเบี้ยและเงินรางวัล
 • สลากออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้รับยกเว้นภาษีทั้งดอกเบี้ยและเงินรางวัล แต่ไม่รวมถึงดอกเบี้ยซึ่งผู้รับมิใช่ผู้ทรงคนแรก
 

ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบ สู่เส้นทางคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP มืออาชีพมาตรฐานสากล

 


Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA)

ติดต่อ


      086-666-0090 , 082-701-7077 , 087-063-3306 
 

ขอบคุณทุกความไว้วางใจ ที่มีให้ ThaiPFA


#นักวางแผนการเงินCFP มาตรฐานสากลกับThaiPFA  #เส้นทางสู่วิชาชีพนักวางแผนการเงินCFP มาตรฐานสากลโดยThaiPFA #ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน 
E-mail: thaipfa@gmail.com
Website: www.thaipfa.co.th  , www.thaipfaonline.com , www.allaboutfin.com
Social network: www.facebook.com/thaipfa
LINE: @thaipfa
Mobile: 086-666-0090 , 087-063-3306 ,082-701-7077

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
 • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA