สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
Mock Exam ระบบข้อสอบเสมือนจริงโดยศูนย์อบรม ThaiPFA
 
Mock Exam ระบบข้อสอบเสมือนจริงโดยศูนย์อบรม ThaiPFA
 

คู่มือการเข้าใช้งานระบบ Mock Exam ระบบข้อสอบเสมือนจริงหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม ศูนย์อบรม ThaiPFA ได้จัดเตรียมระบบข้อสอบเสมือนจริง Mock Exam ไว้ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทดลองทำแบบทดสอบเพื่อประเมินตนเองว่าหลังจากที่ได้เข้ารับการอบรมและทบทวนองค์ความรู้เพิ่มเติมจากตำราอ้างอิงแล้วสามารถทำแบบทดสอบได้คะแนนเท่าใด ทั้งนี้หากอ้างอิงเกณฑ์การผ่านการทดสอบตามที่สมาคมนักวางแผนการเงินไทยได้กำหนดไว้จะสามารถผ่านการทดสอบเสมือนจริงดังกล่าวหรือไม่ นอกจากนั้นแล้วยังช่วยให้สามารถวิเคราะห์ตนเองว่ายังขาดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาส่วนใดอีกหรือไม่ มีความพร้อมที่จะเข้ารับการทดสอบจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทยหรือยัง หลักเกณฑ์การเข้ารับการทดสอบด้วยระบบข้อสอบเสมือนจริงโดยศูนย์อบรม ThaiPFA

1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้ารับการทดสอบด้วยระบบข้อสอบเสมือนจริงโดยศูนย์อบรม ThaiPFA ได้เป็นจำนวน 2 ครั้ง

2. การเข้ารับการทดสอบด้วยระบบข้อสอบเสมือนจริงครั้งแรก ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำการทดสอบได้หลังเสร็จสิ้นการอบรมในวันสุดท้ายผ่านไปเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมมีเวลาในการเข้ารับการทดสอบภายในเวลา 7 วัน และสามารถทำการทดสอบได้ 1 ครั้ง โดยระบบจะจับเวลาในการทดสอบเช่นเดียวกับการทดสอบจริง

3. การเข้ารับการทดสอบด้วยระบบข้อสอบเสมือนจริงครั้งที่สอง ระบบจะเปิดให้เข้าสอบ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำการทดสอบได้หลังเสร็จสิ้นการอบรมในวันสุดท้ายผ่านไปเป็นเวลา 1 เดือน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมมีเวลาในการเข้ารับการทดสอบภายในเวลา 1 ปี และสามารถทำการทดสอบได้ 1 ครั้ง โดยระบบจะจับเวลาในการทดสอบเช่นเดียวกับการทดสอบจริง

4. การเข้ารับการทดสอบด้วยระบบข้อสอบเสมือนจริง ผู้เข้ารับการอบรมวางแผนในการบริหารเวลาสำหรับการทำแบบทดสอบเช่นเดียวกับการทดสอบจริง ทั้งนี้ระบบข้อสอบเสมือนจริงโดยศูนย์อบรม ThaiPFA จะไม่คำนวณคะแนนให้ ถ้าผู้เข้ารับการทดสอบออกจากระบบไปโดยยังไม่กดส่งคำตอบ และศูนย์อบรม ThaiPFA จะถือว่าผู้เข้ารับการทดสอบได้ใช้สิทธิในการเข้ารับการทดสอบด้วยระบบข้อสอบเสมือนจริงในครั้งนั้นแล้ว

ศูนย์อบรม ThaiPFA มีความตั้งใจในการจัดเตรียมระบบข้อสอบเสมือนจริง เพื่อเพิ่มความพร้อมให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้ารับการทดสอบจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสู่วิชาชีพนักวางแผนการเงินที่จะร่วมกันทำให้คนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้น
 

คู่มือการเข้าใช้งานระบบ Mock Exam ระบบข้อสอบเสมือนจริง


www.thaipfa.co.th

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA