สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
กองทุนประกันสังคม เครื่องมือสำคัญสำหรับการวางแผนการเงินที่นักวางแผนการเงินและบุคคลทั่วไปต้องรู้
 


กองทุนประกันสังคม เครื่องมือสำคัญสำหรับการวางแผนการเงินที่นักวางแผนการเงินและบุคคลทั่วไปต้องรู้
 

กองทุนประกันสังคม (Social Security Fund) คือ เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายเพื่อเป็นหลักประกันให้กับประชาชนไทย โดยกองทุนประกันสังคมจะรวบรวมเงินสมทบจากผู้ประกันตนและผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ของพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เพื่อนำไปจ่ายเป็นสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับผู้ประกันตน เช่น กรณีเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีว่างงาน กรณีชราภาพ และกรณีเสียชีวิต

กองทุนประกันสังคมหมายถึง กองทุนที่สร้างขึ้นโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนและจัดการเงินสำหรับการประกันสังคมให้แก่ประชาชน โดยทั่วไปแล้ว กองทุนประกันสังคมจะถูกใช้ในการช่วยเหลือเงินเกี่ยวกับการเกิดเหตุฉุกเฉินทางเศรษฐกิจหรือสถานการณ์ที่ประชาชนมีความเดือดร้อน เช่น การเลิกจ้าง, การเจ็บป่วย, การเกษียณอายุ, การตาย และประสบภัยพิบัติอื่นๆ
 

กองทุนประกันสังคมเกิดจากการเสียภาษีหรือการเสียค่าเบี้ยประกันจากประชาชนและนายจ้าง โดยเงินที่รวมกันจะถูกจัดสรรและใช้สำหรับการช่วยเหลือผู้มีความเสี่ยงในสถานการณ์ที่กองทุนเหล่านั้นเข้าเกณฑ์ หรือตามกฎหมายที่กำหนดโดยแต่ละประเทศ
 

ระบบประกันสังคมมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนประชากรในด้านเศรษฐกิจและสวัสดิการ โดยช่วยเหลือในเรื่องของเงินเบี้ยการรักษาพยาบาล การช่วยเหลือการเจ็บป่วย การชดเชยรายได้สำหรับผู้ประสบภัยพิบัติ การช่วยเหลือสำหรับผู้ที่เกษียณอายุ และการช่วยเหลือในสถานการณ์ที่คนตกงาน รวมถึงการช่วยเหลือในการศึกษาและการฝึกอาชีพ
 

เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

  • -  เงินสมทบจากลูกจ้าง 5% ของค่าจ้าง
  • -  เงินสมทบจากนายจ้าง 5% ของค่าจ้าง
  • -  เงินสมทบจากรัฐบาล 1% ของค่าจ้าง
 

เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมจะถูกนำไปจ่ายเป็นสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับผู้ประกันตนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของผู้ประกันตนมีดังนี้

  • -  กรณีเจ็บป่วย จะได้รับค่ารักษาพยาบาล เงินทดแทนค่าจ้าง และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุ
  • -  กรณีทุพพลภาพ จะได้รับเงินทดแทนค่าจ้าง เงินสงเคราะห์บุตร และเงินสงเคราะห์การดำรงชีพ
  • -  กรณีสงเคราะห์บุตร จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตร
  • -  กรณีว่างงาน จะได้รับเงินสงเคราะห์การว่างงาน
  • -  กรณีชราภาพ จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ และเงินสงเคราะห์ชราภาพ
  • -  กรณีเสียชีวิต จะได้รับเงินสงเคราะห์การตาย เงินสงเคราะห์บุตร และเงินสงเคราะห์การดำรงชีพ
 

กองทุนประกันสังคมเป็นกองทุนที่สำคัญที่จะช่วยสร้างหลักประกันให้กับประชาชนไทย โดยกองทุนประกันสังคมจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนไทยที่ประสบปัญหาต่างๆ เช่น เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ว่างงาน ชราภาพ และเสียชีวิต กองทุนประกันสังคมจึงถือเป็นกองทุนที่สำคัญที่จะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับสังคมไทย


สะสมมาตั้งแต่สิทธิ์เริ่มจนกระทั้งออกมา มันจะได้ทั้งเงินต้นอันหนึ่งกับดอกผล ซึ่งถ้าเรารู้กติกา คนที่จะได้บำเหน็จก็คือคนที่จ่ายเงินสมทบไม่ถึง 180 เดือน
คนที่จ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 180 เดือนไปแล้ว ไม่มีสิทธิ์ได้บำเหน็จ ไม่ได้ให้เลือก จะต้องเป็นบำนาญ เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้กติกาตรงนี้ เราวางแผนตัวเองไว้หรือเปล่าว่าเราจะเกษียณเมื่ออายุกี่ปี สมมติเวลาเราวางแผนเกษียณ อายุที่เรากำหนด ดูว่าเราจ่ายเงินสมทบมาเข้าเงื่อนไขอะไร

ถ้าเข้าเงื่อนไขของบำเหน็จคือจ่ายไม่ถึง 180 เดือนเนี่ย เราก็จะรู้ว่าเราจะมีเงินก้อนตั้งแต่นั้น ตั้งแต่ที่เราออกมา บวกดอกผล อันนี้วางแผนได้ละ จะมีเงินก้อนก้อนหนึ่ง แต่ในขณะเดียวกัน ถ้าวางแผนที่จะเกษียณออกมาแล้วได้รับบำนาญ เช่น ถ้าอายุ 25 ปี ทำงานแล้วก็จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมมาตลอดเลยจนถึง 60 ปี โดยประมาณ 25 - 60 ปีนี่จะได้เงินบำนาญรายเดืน 50% ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย ซึ่ง ณ ตอนนี้ เพดานค่าจ้างเรายังอยู่ที่ 15,000 บาท เพราะฉะนั้น 50% ก็ประมาณ 7,500 บาท ทั้งนี้ถ้าเราจ่ายเบี้ยเกิน 180 เดือน มันจะมีอัตราบำนาญเพิ่มถึง 20% เพราะฉะนั้นตรงนี้วางแผนได้เลยว่า จะอยากได้บำนาญนั้นแค่ไหน หรือว่าออกไปแล้ว จำเป็นที่ต้องออกหรือเปล่า แล้วออกแล้วเราจะได้บำเหน็จหรือบำนาญ และเงินตัวนี้ เราวางแผนว่าจะบริหารจัดการอย่างไร นี่ก็คืออันหนึ่งที่เป็นเครื่องมือ สรุปได้ง่าย ๆ เลยว่า จริง ๆ หลาย ๆ คนมักจะนึกแล้วรู้สึก โอ้โห ต้องไปจ่ายประกันสังคมทุกเดือน 700 บาท , 750 บาท ไม่ได้อะไรเลย บางคนมองข้ามไป จริง ๆ สิทธิประโยชน์มีตั้งมากมายถูกไหมครับ ตั้งแต่ยังเป็นผู้ประกันตนอยู่เนี่ย ถ้าคุณเจ็บป่วย จริง ๆ คุณสามารถไปรักษาตามสิทธิ์ในโรงพยาบาลตามสิทธิ์ แล้วก็อยากจะได้ดีขึ้น ก็จ่ายส่วนต่าง เราก็รู้จักวางแผนเอาไว้ล่วงหน้า รวมไปถึงในอนาคตหลังจากที่เรามีความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงแล้ว สิทธิประโยชน์ก็ยังตามมาในเรื่องของการเกษียณ ไม่ว่าจำเป็นในเรื่องของบำเหน็จ แล้วก็บำนาญ


อย่าลืมกด ติดตามและกด Like เพื่อให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับ หากมีข้อแนะนำสามารถคิดชมได้ที่คอมเม้นนะครับ ขอบคุณครับ ติดตามข่าวสาร และสาระดีๆ เกี่ยวกับการวางแผนการเงินได้ที่ https://www.facebook.com/ThaipfaThaiProfessionalFinanceAcademy/
https://www.facebook.com/Thaipfa/
ติดตามเครื่องมือการวางแผนการเงิน และโปรแกรมวางแผนการเงินได้ที่ https://www.facebook.com/allaboutfin/
http://www.allaboutfin.com/

สนใจอบรมหลักสูตรทางการเงินเพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางนักวางแผนการเงินคุณวุฒิวิชาชีพ CFP มาตรฐานสากลโดยศูนย์อบรม ThaiPFA ThaiPFA ศูนย์อบรมที่มีประสบการณ์ในการจัดอบรมอย่างยาวนาน ThaiPFA ศูนย์อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงินคุณวุฒิวิชาชีพ CFP แห่งแรกในประเทศไทย ThaiPFA บรรยายโดยวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญความชำนาญอย่างแท้จริงในอุตสาหกรรมการเงินได้ที่
http://www.thaipfa.co.th/ http://www.thaipfa.com/

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA