สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
Q&A การอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ขาดได้กี่ชั่วโมง ?
 

คำถาม :: การอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP สามารถขาดการอบรมได้กี่ชั่วโมง ? และถ้าหากมีความจำเป็นต้องขาดการอบรมจะสามารถของขอดูวีดีโอชดเชยได้อย่างไร ?


คำตอบ :: ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP สามารถขาดการอบรมได้ไม่เกิน 20% ของการเวลาการอบรมทั้งหมด 24 ชั่วโม คิดเป็นเวลาที่สามารถขาดการอบรมได้ ไม่เกิน 4 ชัวโมง 48 นาที ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมที่ขาดการอบรมเกิน แต่ไม่เกิน 8 ชั่วโมง สามารถแจ้งความประสงค์ของดูวีดีโอชดเชยได้ผ่านระบบสมาชิกเว็บไซต์ www.thaipfa.co.th
 

คู่มือการจองดูวีดีโอชดเชย หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP


การอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP สามารถขาดการอบรมได้กี่ชั่วโมง  และถ้าหากมีความจำเป็นต้องขาดการอบรมจะสามารถของขอดูวีดีโอชดเชยได้อย่างไร
ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...