สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ
 
เพื่อให้การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างการอบรมของศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ (Thai Professional Finance Academy, ThaiPFA) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้เข้าอบรมและบุคลากรของศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ และเพื่อให้เป็นไปข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 17 ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอจึงได้กำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ระหว่างการเข้ารับการอบรมกับศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ ดังนี้ 1.	ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สมุทรสาคร) ต้องผ่านการกักกันตนเอง (Home Quarantine) เป็นระยะเวลา 14 วัน ก่อนเข้ารับการอบรม 2.	ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านควรเตรียมอุปกรณ์ส่วนตัวที่จำเป็นอื่นๆมาด้วย เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เครื่องเขียน เครื่องคิดเลขทางการเงิน  3.	ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านต้องติดตั้งและใช้แอป “หมอชนะ” 4.	ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านต้องทำการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้ารับการอบรม หากพบว่ามีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป จะไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้รวมถึงผู้เข้าอบรมที่แสดงอาการเจ็บป่วยเช่น ไอ จาม มีน้ำมูก จะถูกคัดแยกเพื่อคัดกรองซ้ำ 5.	ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้ารับการอบรมอย่างเคร่งครัด โดยจะมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบการสวมหน้ากากอนามัยของผู้เข้าอบรมอย่างสม่ำเสมอ  6.	ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งที่เข้าและออกห้องอบรม	 ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมที่ไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการอบรมและศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการอบรมสำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวข้างต้น


เพื่อให้การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างการอบรมของศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ (Thai Professional Finance Academy, ThaiPFA) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้เข้าอบรมและบุคลากรของศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ และเพื่อให้เป็นไปข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 17 ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอจึงได้กำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ระหว่างการเข้ารับการอบรมกับศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ ดังนี้
  1. ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สมุทรสาคร) ต้องผ่านการกักกันตนเอง (Home Quarantine) เป็นระยะเวลา 14 วัน ก่อนเข้ารับการอบรม
  2. ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านควรเตรียมอุปกรณ์ส่วนตัวที่จำเป็นอื่นๆมาด้วย เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เครื่องเขียน เครื่องคิดเลขทางการเงิน
  3. ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านต้องติดตั้งและใช้แอป “หมอชนะ”
  4. ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านต้องทำการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้ารับการอบรม หากพบว่ามีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป จะไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้รวมถึงผู้เข้าอบรมที่แสดงอาการเจ็บป่วยเช่น ไอ จาม มีน้ำมูก จะถูกคัดแยกเพื่อคัดกรองซ้ำ
  5. ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้ารับการอบรมอย่างเคร่งครัด โดยจะมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบการสวมหน้ากากอนามัยของผู้เข้าอบรมอย่างสม่ำเสมอ
  6. ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งที่เข้าและออกห้องอบรม          
ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมที่ไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการอบรมและศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการอบรมสำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวข้างต้น
 

ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบ สู่เส้นทางคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP มืออาชีพมาตรฐานสากล

 


Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA)

ติดต่อ


      086-666-0090 , 082-701-7077 , 087-063-3306 
 

ขอบคุณทุกความไว้วางใจ ที่มีให้ ThaiPFA


#นักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลกับThaiPFA #เส้นทางสู่วิชาชีพนักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลโดยThaiPFA #ThaiPFAศูนย์อบรมต้นแบบเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน
E-mail: thaipfa@gmail.com
Website: www.thaipfa.co.th 
Social network: www.facebook.com/thaipfa
LINE: @thaipfa
Mobile: 086-666-0090 , 087-063-3306 ,082-701-7077

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA