สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
กองทุนรวมตราสารทุน ผลตอบแทนดีที่สุด ประจำปี 2564 | กองทุนรวมที่น่าสนใจ | กองทุนรวมที่มีกำไร 2564
 

ผลการดำเนินงานกองทุนรวมตราสารทุน ประจำปี 2564 พิจารณาจากอัตราผลตอบแทนต้นปีถึงวันล่าสุด (ytd) และอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี กองทุนรวมตราสารทุนทั้งหมดที่จดทะเบียนและยังดำเนินการอยู่ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564 จำนวน 1,223 กองทุน มีอัตราผลตอบแทนอยู่ระหว่าง -39.81% และ 74.03% o กองทุนรวมตราสารทุน จำนวน 800
กองทุนมีอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีมากกว่าศูนย์ o 10 อันดับแรกของกองทุนรวมตราสารทุนที่มีอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี (ytd) มากกว่าศูนย์ จะมีอัตราผลตอบแทนอยู่ระหว่าง 50.43% - 74.03% ได้แก่
1) กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน (TLMSEQ) 74.03%
2) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน (MIDSMALLMF) 57.44%
3) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว (MIDSMALLLTF) 57.38%
4) กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น Mid-Small Cap (KTMSEQ) 56.77%
5) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป (M-MIDSMALL-D) 55.61%
6) กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์ (KT-ENERGY) 54.46%
7) กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า (PRINCIPAL VNEQ-A) 52.62%
8) กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (PRINCIPAL VNEQ-I) 52.62%
9) กองทุนเปิดแอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-VIETRMF) 52.01%
10) กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ (KT-mai) 50.43%

10 อันดับแรกของกองทุนรวมตราสารทุนที่มีอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี (ytd) มากกว่าศูนย์ และมีอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี และ 5 ปีมากกว่าศูนย์ ได้แก่
1) กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน (TLMSEQ) 74.03%
2) กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น Mid-Small Cap (KTMSEQ) 56.77%
3) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดจ่ายปันผล (M-MIDSMALL-D) 55.61%
4) กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ (KT-mai) 50.43%
5) กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร (K-ICT) 45.87%
6) กองทุนเปืดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-C ชนืด LTF (KMSLTF-C(L)) 41.29%
7) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KMSRMF) 41.14%
8) กองทุนเปิดเคเคพี SMALL AND MID CAP EQUITY (KKP SM CAP) 40.9%
9) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน (K-MIDSMALL) 40.38%
10) กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร์ คอมพานีฟันด์ (ABAGS) 39.8%
 

ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบ สู่เส้นทางคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP มืออาชีพมาตรฐานสากล

 


Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA)

ติดต่อ


      086-666-0090 , 082-701-7077 , 087-063-3306 
 

ขอบคุณทุกความไว้วางใจ ที่มีให้ ThaiPFA


#นักวางแผนการเงินCFP มาตรฐานสากลกับThaiPFA  #เส้นทางสู่วิชาชีพนักวางแผนการเงินCFP มาตรฐานสากลโดยThaiPFA #ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน 
E-mail: thaipfa@gmail.com
Website: www.thaipfa.co.th  , www.thaipfaonline.com , www.allaboutfin.com
Social network: www.facebook.com/thaipfa
LINE: @thaipfa
Mobile: 086-666-0090 , 087-063-3306 ,082-701-7077

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA