สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแจกเอกสาร เพื่อเป็นไปตามนโยบาย paperless
 
ThaiPFA on green

ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอได้พัฒนาระบบการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามนโยบาย paperless เพื่อมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอันจะเป็นการบรรเทาปัญหาภัยธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในปัจจุบัน ด้วยการลดใช้กระดาษเพื่อลดการตัดไม้ทำลายป่า

อีกทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เก็บไว้อ่านที่ไหน เมื่อไรได้ตลอดเวลา เนื่องจากพกไปได้ตลอด สามารถเก็บรักษาได้ง่าย ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ สามารถอ่านได้ในที่มืด หรือแสงน้อย อ่านได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เพราะไม่ยับหรือเสียหายเหมือนกระดาษ นอกจากนั้นยังสะดวกต่อการจดบันทึกต่างๆผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น iPad Tablet 

เอกสารประกอบการบรรยายและ Workbook สำหรับการอบรมตั้งแต่ ตุลาคม 2565 เป็นต้นไปจึงจะมีการจัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เข้ารับการอบรมดาวน์โหลดก่อนอบรมประมาณ 1 สัปดาห์ รวมทั้งหากวิทยากรมีการแจกเอกสารเพิ่มเติมใดๆจะนำเข้าระบบสมาชิกในดาวน์โหลดเช่นกัน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมที่ประสงค์จะรับเอกสารประกอบการบรรยายและ Workbook ในรูปแบบจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการพิมพ์และนำส่งซึ่งจะปรากฏให้เห็นในระบบการสมัครอบรมต่อไป

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 สำหรับระบบการออกใบเสร็จ ทางศูนย์อบรม ThaiPFA ก็จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการออกใบเสร็จเป็นรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ และจัดส่งให้ทางอีเมล เท่านั้น

ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอขอเป็นอีกหนึ่งแรงผลัดดัน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อวันนี้และวันข้างหน้า ของพวกเรา 


ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA