สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
วางแผนการเงินกับอาจารย์ปิง | วางแผนภาษี 2564 ใครบ้างที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา?
 

ใครบ้างที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา?
 
วางแผนการเงินกับอาจารย์ปิงวันนี้ เราจะมาหาคำตอบว่ามีใครบ้างไหมที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามักได้แก่ บุคคลที่ปฎิบัติหน้าที่อยู่ในองค์กรนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็น องค์การสหประชาชาติ ธนาคารพัฒนาเอเชีย ซีเมส สำนักงานเศรษฐกิจและการค้า สถานทูต สถานกงสุล และบุคคลในประเทศที่มีสัญญาต่างๆกับประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น อนุสัญญาว่าด้วยการเว้นการเก็บภาษีซ้อน สัญญาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ หรือชาวอเมริกันที่อยู่ภายใต้โครงการและเงื่อนไขที่รฐบาลไทยเห็นชอบ
 
บุคคลที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้แก่
 1. องค์การสหประชาชาติ ทบวงการชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ และเจ้าหน้าที่หรือผู้เชี่ยวชาญขององค์การหรือทบวงการดังกล่าว ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในประเทศไทยเมื่อประเทศไทยมีข้อผูกพันให้ยกเว้นตามอนุสัญญาหรือความตกลง
 2. ผู้ว่าการ ผู้ว่าการสำรอง กรรมการ กรรมการสำรอง พนักงาน ลูกจ้าง รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญซึ่งปฏิบัติงานของธนาคารพัฒนาเอเชีย เฉพาะเงินได้ที่ได้รับจากธนาคารดังกล่าว
 3. บุคคลตามที่กำหนดไว้ในความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกี่ยวกับสำนักงานใหญ่ขององค์การรัฐมนตรีแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศไทย ซึ่งได้แก่
  • ผู้อำนวยการซีเมส หรือพนักงานใดๆ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ทำการแทนผู้อำนวยการซีเมส
  • พนักงานระหว่างประเทศซึ่งมีชื่อส่งไป และได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ของไทยที่เหมาะสมแล้ว โดยได้รับยกเว้นจากภาษีทางตรงทั้งปวงสำหรับเงินเดือนและรายได้ซึ่งองค์การได้จ่ายให้
  • ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษานอกจากพนักงานของซีเมส ผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อซีเมส
 4. สำนักงานเศรษฐกิจและการค้าของต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่สำนักงานดังกล่าว ทั้งนี้ให้เป็นไปตามความตกลงนั้น
 5. สถานเอกอัครราชทูต สถานทูต สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล บุคคลในคณะทูต บุคคลในคณะกงสุล และบุคคลที่ถือว่าอยู่ในคณะทูตตามความตกลง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน
 

ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบ สู่เส้นทางคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP มืออาชีพมาตรฐานสากล

 


Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA)

ติดต่อ


      086-666-0090 , 082-701-7077 , 087-063-3306 
 

ขอบคุณทุกความไว้วางใจ ที่มีให้ ThaiPFA


#นักวางแผนการเงินCFP มาตรฐานสากลกับThaiPFA  #เส้นทางสู่วิชาชีพนักวางแผนการเงินCFP มาตรฐานสากลโดยThaiPFA #ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน 
E-mail: thaipfa@gmail.com
Website: www.thaipfa.co.th  , www.thaipfaonline.com , www.allaboutfin.com
Social network: www.facebook.com/thaipfa
LINE: @thaipfa
Mobile: 086-666-0090 , 087-063-3306 ,082-701-7077

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
 • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA