สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (RETIREMENT PLANNING)
 
หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 4  การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (RETIREMENT PLANNING)

หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (RETIREMENT PLANNING)

โดย...ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ (ThaiPFA) ซึ่งเป็นสถาบันอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ที่ได้รับอนุญาตแห่งแรกในประเทศไทย และมีประสบการณ์ในการจัดอบรมมามากกว่า 10 ปี ภายใต้ความร่วมมือในการบรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอันดับต้นในอุตสาหกรรมการเงิน และยังเป็นสถาบันอบรมรับอนุญาตที่ได้รับผลประเมิน “ดีมาก”

✅ รายละเอียดหลักสูตร
การออมและระบบสวัสดิการเพื่อการชราภาพ เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กระบวนการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ การคำนวณจำนวนเงินที่ต้องใช้เพื่อวัยเกษียณ การคำนวณแหล่งเงินสำหรับใช้ในวัยเกษียณ แนวทางการออมและลงทุนเพื่อเติมเต็มส่วนขาดของจำนวนเงินที่ต้องใช้เพื่อวัยเกษียณ การลงทุนสำหรับการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ การบริหารความเสี่ยงในการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ และการวางแผนเพื่อวัยเกษียณสำหรับผู้ประกอบการส่วนตัว

✅ วิทยากร

✅ เรียนรู้…กระบวนการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ และการลงทุนสำหรับการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ กับ…
ดร.ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล CFP®
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ และ
กรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
ผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรการวางแผนการเงินกับสมาคมนักวางแผนการเงินไทยตั้งแต่ต้น และเป็นผู้ร่วมแต่งตำราประกอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน

✅ เรียนรู้…ระบบสวัสดิการชราภาพ การบริหารความเสี่ยงสำหรับการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ และการวางแผนเพื่อวัยเกษียณของผู้ประกอบการส่วนตัว กับ…
คุณนฤมล บุญสนอง CFP®
รองกรรมการผู้จัดการ บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) และ
กรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

✅ เรียนรู้…เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กับ…
คุณปรีชา กิจโมกข์ CFP®
รองผู้อำนายการฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้รับผิดชอบในการพัฒนาเนื้อหาและตำราหลักสูตรการวางแผนการเงินชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
✅ เรียนรู้…เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม กับ…
คุณรุ่งนิรันดร์ อังคเมธากร
อนุกรรมการอุทธรณ์ สำนักงานประกันสังคม

✅ เรียนรู้…เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กับ…
คุณวิโรจน์ ตั้งเจริญ CFP®
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บลจ. กรุงไทย และ
กรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย


✅ ราคา 10,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
✅ ฟรี ครบถ้วนทั้งตำรา เอกสารประกอบการบรรยาย และ Workbook ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
✅ ฟรี โปรแกรมวางแผนการเงินผ่านเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นมือถือ allaboutFIN (3 เดือน)
✅ สมัครอบรมได้ที่ www.thaipfa.co.th
#ThaiPFAศูนย์อบรมต้นแบบเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน
#นักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลกับ
#เส้นทางสู้วิชาชีพนักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากล
#CFP #AFPT #IC #IP #นักวางแผนการเงิน #วางแผนการเงิน #ThaiPFAโปรโมชั่นอบรม CFP
 

ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบ สู่เส้นทางคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP มืออาชีพมาตรฐานสากล

 


Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA)

ติดต่อ


      086-666-0090 , 082-701-7077 , 087-063-3306 
 

ขอบคุณทุกความไว้วางใจ ที่มีให้ ThaiPFA


#นักวางแผนการเงินCFP มาตรฐานสากลกับThaiPFA  #เส้นทางสู่วิชาชีพนักวางแผนการเงินCFP มาตรฐานสากลโดยThaiPFA #ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน 
E-mail: thaipfa@gmail.com
Website: www.thaipfa.co.th  , www.thaipfaonline.com , www.allaboutfin.com
Social network: www.facebook.com/thaipfa
LINE: @thaipfa
Mobile: 086-666-0090 , 087-063-3306 ,082-701-7077

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA