สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
มาร่วมกันทำให้ชีวิตของคนไทย มีชีวิตที่ดีขึ้น มีความมั่งคั่งมั่นคงอย่างยั่งยืน
 

มาร่วมกันทำให้ชีวิตของคนไทย มีชีวิตที่ดีขึ้น มีความมั่งคั่งมั่นคงอย่างยั่งยืน

สองสามวันก่อนเห็นข่าวสมาคมนักวางแผนการเงินไทยได้ สรุปจำนวนผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักวางแผนการเงิน CFP ในประเทศไทย และรูป จำนวน นักวางแผนการเงิน CFP ทั่วโลก ทำให้เราได้ถึงความสามารถของคนไทย ที่สามารถทำตัวเองให้ผ่านมาตรฐานสากลของท่าง FPSB ที่เป็นสามารถดูแล นักวางแผนการเงิน CFP ทั่วโลก และตรอกย้ำว่า คนไทยไม่เคยแพ้ชาติใดในโลก

โดยเนื้อหาของทางสมาคมนักวางแผนการเงิน กล่าวว่า

ในปี 2566 นักวางแผนการเงิน CFP ทั่วโลกเติบโตร้อยละ 5.1 มีจำนวนทั้งสิ้น 223,700 คน เพิ่มขึ้นสุทธิ 10,768 คน โดยทวีปอเมริกาและภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกมีนักวางแผนการเงิน CFP เพิ่มขึ้นสูงสุดในปีที่ผ่านมา ในส่วนของประเทศไทย มีนักวางแผนการเงิน CFP รวมทั้งสิ้น 593 คน เพิ่มขึ้นสุทธิ 129 คน เติบโตร้อยละ 27.8 เมื่อเทียบกับในปี 2565
.
นักวางแผนการเงิน CFP ทำหน้าที่ให้คำแนะนำและวางแผนการเงินส่วนบุคคลที่ครอบคลุมครบทุกด้าน ได้แก่ การวางแผนการบริหารเงินสด การวางแผนการลงทุน การวางแผนการประกันชีวิต การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ การวางแผนภาษีและมรดก และการวางแผนการเงินเพื่อเป้าหมายเฉพาะ
.
การเติบโตอย่างต่อเนื่องของจำนวนนักวางแผนการเงิน CFP ทั่วโลกช่วยให้ประชาชนสามารถได้รับคำแนะนำจากนักวางแผนการเงินที่มีความรู้ความสามารถ และยึดมั่นในจรรรยาบรรณตามมาตรฐานสากล และมั่นใจว่าเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้จะสำเร็จได้ และยังชี้ให้เห็นถึงความสนใจที่เพิ่มมากขึ้นในอาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ซึ่งคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของมาตรฐานการวางแผนการเงินในระดับสากล

Financial Planning Standards Board Ltd. 
#CFP #financialplanning #TFPA #สมาคมนักวางแผนการเงินไทย #นักวางแผนการเงินCFP #การวางแผนการเงิน #ThaiPFA

มาครับมาร่วมกัน  มาร่วมกันทำให้ชีวิตของคนไทย มีชีวิตที่ดีขึ้น มีความมั่งคั่งมั่นคงอย่างยั่งยืน ไปด้วยกันกับศูนย์อบรมแห่งแรกที่จัดหลักสูตรนักวางแผนการเงิน CFP ของประเทศไทยและเป็นผู้พัฒนาหลักสูตรมาตั้งแต่เริ่มต้น มาร่วนกันนะครับ

อบรมCFP ติวสอบCFP


ขอบคุณข้อมูลและรูปจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

www.thaipfa.co.th

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA